DODELA DIPLOMA

8. oktobar 2010.

U velikoj sali Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu svečano su dodeljene diplome svim diplomiranim studentima iz perioda avgust 2009. zaključno sa julom 2010.godine. Ceremoniju svečane dodele otvorila je prodekan Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Dušica Pavlović.

"Vi ste jedna sjajna generacija, koja je počela reformu onda kada ona i nije bila utemeljena i obavezna. Sa vama smo zajedno gradili principe izvrsnosti studija na Medicinskom fakultetu i na neki način postavili zlatni standard. Vi ste prvi dobili mogućnost da polažate ispite kroz kolokvijume i testove, ali i da ponesete rizik objektivizacije ispita i prihvatite zahtev da nema bezuslovnih upisa godina. Podaci govore da ste sve ovo uspešno savladali. Želimo vam uspešan profesionalni razvoj, da postanete čuveni po znanju, pravičnosti i poštovanju koje ćete imati za svoje pacijente, učitelje i kolege." rekla je u pozdravnoj reči profesor Dušica Pavlović.

Dodeli diploma prisustvovali su prodekani Medicinskog fakulteta, prof. dr Dragan Petrović i prof. dr Milijanka Krstić. Diplomci su potom položili svečanu Hipokratovu zakletvu obećavajući da će svoj život posvetiti humanosti poštujući plemenite tradicije lekarskog poziva. Diplome Medicinskog fakulteta u Nišu dobilo je ukupno 438 diplomiranih studeneta na svim studijskim programima.

Na integrisanim akademskim studijama medicine diplome je primilo 252 diplomiranih studeneta, na integrisanim akademskim studijama stomatologije diplome je primilo 70 diplomiranih studeneta, a na  integrisanim akademskim studijama farmacije diplome je primilo 57 diplomiranih studenata.

Diplome Medicinskog fakulteta u Nišu dobilo je i 47 studenata osnovnih strukovnih studija - strukovne medicinske sestre/tehničara i 12 studenata specijalističkih strukovnih studija - strukovne medicinske sestre/tehničara.

  <<< nazad  

 

 

Datum poslednje izmene: 08.10.2010.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024