DODELA DIPLOMA

17. oktobar 2011.

U svecanom amfiteatru aneksa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu svečano su dodeljene diplome svim diplomiranim studentima iz perioda avgust 2010. zaključno sa julom 2011.godine. Ceremoniju svečane dodele otvorio je Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Milan Višnjić.

"Vi ste jedna sjajna generacija! Sa vama smo zajedno gradili principe izvrsnosti studija na Medicinskom fakultetu i na neki način postavili zlatni standard. Vi ste  dobili mogućnost da polažate ispite kroz kolokvijume i testove, ali i da ponesete rizik objektivizacije ispita i prihvatite zahtev da nema bezuslovnih upisa godina. Podaci govore da ste sve ovo uspešno savladali. Želimo vam uspešan profesionalni razvoj, da postanete čuveni po znanju, pravičnosti i poštovanju koje ćete imati za svoje pacijente, učitelje i kolege." rekla je u pozdravnoj reči profesor Dušica Pavlović.

Dodeli diploma prisustvovali su prodekani Medicinskog fakulteta, prof. dr Dragan Petrović i prof. dr Borislav Kamenov. Diplomci su potom položili svečanu Hipokratovu zakletvu obećavajući da će svoj život posvetiti humanosti poštujući plemenite tradicije lekarskog poziva. Diplome Medicinskog fakulteta u Nišu dobilo je ukupno 515 diplomiranih studeneta na svim studijskim programima.

Na integrisanim akademskim studijama medicine diplome je primilo 233 diplomiranih studeneta, na integrisanim akademskim studijama stomatologije diplome je primilo 94 diplomiranih studeneta, a na  integrisanim akademskim studijama farmacije diplome je primilo 53 diplomiranih studenata.

Diplome Medicinskog fakulteta u Nišu dobilo je i 135 studenata osnovnih i specijalističkih strukovnih studija - strukovne medicinske sestre/tehničara.

  <<< nazad  
Datum poslednje izmene: 17.10.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024