47 GODINA OSNIVANJA I RADA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

17. oktobar 2007.

DA SE POTSETIMO I SAZNAMO:

Na osnovu ukaza Narodne skupštine Narodne Republike Srbije od 18. maja 1960. godine u sastavu univerziteta u Beogradu osnovan je Medicinski fakultet sa sedištem u Nišu, sa ciljem da realizuje zdravstvene, kulturne i istorijske potrebe ovog dela Srbije.

Prvi dekan prof. dr  Nikola Đuknić  (1960/64) Prodekani: prof. dr Mladen Simić
prof. dr Eva Levi Jovović
Prva predavanja održao  je Prof. dr Bošković-anatomija

MEDICINA
Prvi upisan student: Radaković, Sime, Viktorija

Prvi diplomirani: Nedeljković, Branka, Vladimir (8,8)

STOMATOLOGIJA
Prvi upisani student :Todorović Vukašina Jelenka

Prvi diplomirani : Savić Vitomira Milanka (9,1)

FARMACIJA
od 2002-03:
Prvi upisani student : Stojiljković  Dragana

Prvi diplomirani : Dedović Ivana

STRUKOVNE STUDIJE
od 2003/04
Prvi diplomirani: Miladinović Bojana

TRENUTNO NA MEDICINSKOM FAKULTETU  U NIŠU

Studenata 3204

Nastavnika i saradnika 353

Administrativnih radnika 123

DO SADA JE DIPLOMIRALO

MEDICINA: 6.331

STOMATOLOGIJA: 1751

FARMACIJA: 1

STRUKOVNE STUDIJE: 103

POSLEDIPLOMSKA NASTAVA

Od 1974. godine odbranjeno
 631 magistarskih teza

Od 1969. godine odbranjeno
 500 doktorskih disertacija

Od 1970. godine specijaliziralo
 4305 lekara i stomatologa

održano 75 seminara
u okviru kontinuirane
medicinske edukacije

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

U periodu od 1975-2004.
 realizovano je 228 projekata.

U periodu od 2000-2005.
 realizovana su 22 projekta
finansirana od strane Ministarstva za
 nauku Republike Srbije.

U toku je raealizacija 5  projekata
 finansirana od strane Ministarstva za
nauku Republike Srbije.

IZDAVAŠTVO POBOLJŠANJA REZULTATI

Samo u poslednjih 7 godina izdato je:

42 udžbenika

55 monografija

20 praktikuma

3 priručnika

26 zbornika radova

3 mala amfiteatra

5 učionica

Audio-video konferencijska sala
za edukaciju na daljinu

Nabavljeni su „fantomi“ za
 edukaciju na daljinu

Rekonstruisane su prostorije za naučnoistraživački rad sa vivarijumom

Nabavljena je oprema za NIR
u vrednosti  od 200 000 Eura

2006 godine prvi put su započete
 doktorske studije po
završenim osnovnim studijama

3 naša diplomirana studenta su
 primljena na eminentnim univerzitetima
 (Harvard, Berlin, Beč) na doktorske studije

Radovi 5 naših studenata se  na
 kongresu studenata u Berlinu
 plasiralo  u grupi od 15 najboljih:

Milan Rančić

Miloš Ivanović

Trandafilović Milena

Ivana Pešić

Marko Jović

Potpisan Ugovor o saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Belgrada (Rusija) u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi.

Potpisan Ugovor sa Naučnim institutom "Vinča" iz Beograda, po kome je ova ustanova postala nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu.

SVE SMO TO PROSLAVILI !
<<< nazad
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024