Povodom 120. godišnjice bolničkog zdravstva u Nišu, održana je

     

SVEČANA SEDNICA ETIČKOG KOMITETA
 KLINIČKOG CENTRA U NIŠU

"ETIKA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U BIOMEDICINI"

3. novembar 2006.

Amfiteatar Instituta za patologiju

 

Linkovi za sva održana predavanja

Pozdravna reč predsednika Etičkog komiteta
 prof. dr Miroslave Živković
>>>

 

 

 

Prof. dr Dušica Pavlović, prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Nišu

Standardi u naučnoistraživačkom radu >>>

       

Dr Ljiljana Vučković-Dekić, naučni savetnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

bullet

Greške i podvale u nauci >>>

bullet

Dobra naučna praksa - etički kodeks naučnog rada >>>

bullet

Etika publikovanja >>>

bullet

Institucija ombudsmana u nauci >>>

bullet

Evaluacija nauke i naučnika >>>

     

Dr Siniša Radulović, naučni savetnik Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

bullet

Dobra klinička praksa - etički kodeks kliničkih istraživanja >>>

bullet

Dobra klinička praksa - obaveze glavnog istraživača >>>

bullet

Dobra klinička praksa - etički komiteti >>>

  Završna  reč predsednika Etičkog komiteta
 prof. dr Miroslave Živković
>>>
 
  <<< nazad  
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024