NAGRADE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
 GRADSKA PODRUŽNICA NIŠ
Članovi Srpskog lekarskog društva su na svojoj svečanoj sednici, 24.12.2008. godine uručili tradicionalne godišnje nagrade. Nagrade su pripale uvaženim profesorima Medicinskog fakulteta u Nišu, Klinikama kliničkog centra u Nišu, za izuzetan doprinos razvoju medicinske nauke.

ZA NAJBOLJU PUBLIKACIJU U 2007. GODINI U KATEGORIJI UDŽBENIKA

za udžbenik
 NUKLEARNA MEDICINA - METODOLOGIJA I KLINIKA
 autora prof. dr Momčila Bogićevića i prof. dr Slobodana Ilića
 u izdanju Studentskog kulturnog centra u Nišu

Nagrada za  najbolju publikaciju u 2007. godini u kategoriji monografija

za monografiju
ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST NAMIRNICA
autora prof. dr Dušice Stojanović,
u izdanju Medicinskog fakulteta u Nišu

Nagrada za  najbolju publikaciju u 2007. godini u kategoriji Naučno-stručnih radova

za rad
MORTALITY IN RANDOMIZED TRIALS OF ANTIODŽIDANT SUPPLEMENTSFOR PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION
Systemic Review and Meta-analysis JAMA 2007; 297(8): 842-857,
autor Goran Bjelakovic, Dimitrinka Nikolova,  Lise Lotte Gluud, Rosa G. Simonetti i Christian Gluud

Nagrada za ORGANIZACIJU STRUČNOG SKUPA IZ OBLASTI MEDICINSKIH NAUKA U 2007. godini

KATEDRI ZA HIRURGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU
za organizaciju
naučnog skupa  "Hirurško lečenje hroničnog pankreatitisa"
održanog na Medicinskom fakultetu u Nišu 23. novembra 2007.

NAGRADA ZA UVOĐENJE NOVIH DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKIH PROCEDURA U 2007. GODINI

NEROVASKULARNOM TIMU KLINIKE ZA NEUROLOGIJU
 KLINIČKOG CENTRA U NIŠU
na čelu sa dr Srboljubom Jolićem

Nagrada za DOPRINOS RAZVOJU PRIVATNOG ZDRAVSTVA
U OBLASTI HIRURGIJE U 2007. GODINI

OPŠTOJ BOLNICI "SAVA SURGERY" NIŠ

Nagrada za IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU
 MEDICINSKE NAUKE I STRUKE

Prof. dr Petru Bošnjkoviću

 

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO

Prof. dr Zoranu Kojoviću 

<<< nazad
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024