PROMOCIJA NOVIH DOKTORA
 MEDICINSKIH NAUKA

NA UNIVERZITETU U NIŠU

 

KLIK ZA VEĆU SLIKU U svečanoj sali Univerziteta u Nišu, 30. septembra 2008.godine  promovisano je novih 13 doktora medicinskih nauka. KLIK ZA VEĆU SLIKU
KLIK ZA VEĆU SLIKU Ovoj svečanosti prisustvovali su Rektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Radoslav Bubanj, Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Milan Višnjić i svi mentori promovisanih doktoranata, profesori Meedicinskog fakulteta u Nišu. KLINK ZA VEĆU SLIKU
     
KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU
Dr sci med Snežana Ćirić-Zdravković Dr sci med Nataša Miladinović-Tasić Dr sci med Nenad Stoiljković
KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU
Dr sci med Nebojša Stojanović Dr sci med Ivan Jovanović Dr sci med Slađana Ugrenović
KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU
Dr sci med Miodrag Zdravković Dr sci med Zlatko Đurić Dr sci med Biljana Radovanović-Dinić
KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU KLIK ZA VEĆU SLIKU
Dr sci med Slobodan Vlajković Dr sci med Goran Radenković Dr sci med Tatjana Jevtović-Stoimenov
  KLIK ZA VEĆU SLIKU  
  Dr sci med Suzana Tošić-Golubović  
  <<< nazad  
Datum poslednje izmene: 18.06.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024