Prоmоciја udžbеnikа

«Hirurgiја zа studеntе mеdicinе i stоmаtоlоgiје»

 

U аmfitеаtru anеksа Меdicinskоg fаkultеtа u Nišu, 03.02.2012. godine održana je svečana promocija drugog prerađenog i dopunjenog izdanja knjige ”Hirurgija”, glavnog i odgovornog urednika prof. dr Milana Višnjića, šefa Katedre za hirurgiju, Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i grupe autora. Novi udžbenik na predmetu hirurgija namenjen studentima medicine i stomatologije na 450 strana i u 14 poglavlja sažeto, precizno i iznad svega stručno upućuje studente u tajne ove vrhunske grane medicine.

Ovo kapitalno izdanje srpske hirurgije delo je trideset niških autora - profesora, docenata, asistenata i saradnika Katedre za hirurgiju, koju čine: prof. dr Milan Višnjić, prof. dr Miroslav Jeremić, prof. dr Milorad Mitković, prof. dr Nebojša Đorđević, prof. dr Miroslav Stojanović, prof. dr Goran Stanojević, prof. dr Ivan Stefanović, prof. dr Anđelka Slavković, prof. dr Ivan Ignjatović, prof. dr Milan Jovanović, prof. dr Zoran Rančić, prof. dr Slavko Konstantinović, prof. dr Zoran Golubović, prof. dr Desimir Mladenović, prof. dr Predrag Kovačević, doc. dr Radmilo Janković, doc. dr Jablan Stanković, doc. dr Ivan Micić, doc. dr Saša Milenković, doc. dr Ivica Stojković, doc. dr Dragoslav Bašić, doc. dr Zoran Marjanović, ass. dr Dragoljub Živanović, ass. dr Ivana Budić, ass. dr Milan Radojković, ass. dr Aleksandar Karanikolić, ass. dr Ljiljana Jeremić-Savić, ass. dr Nebojša Ignjatović, ass. dr Branko Branković i naučni saradnik dr Zoran Stanojković. Ali poseban pečat ovom izdanju kao glavni urednik i dobrim delom i kao autor dao je sam Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Milan Višnjić.

 
       
Promociji udžbenika prisustvovao je Rektor Univerziteta u Nišu, prof. dr Miroljub Grozdanović, veći broj Dekana fakulteta niškog Univerziteta, šefova Katedri Medicinskog fakulteta, Direktora klinika Kliničkog centra u Nišu, niških hirurga i hirurga okolnih gradova, kao i doktora i studenata medicine. Kao promotori knjige u ime Saveta Medicinskog fakulteta u Nišu, prigodnim rečima skupu su se prvi obratio prof. dr Stevan Ilić Prodekan Medicinskog fakulteta, kao i recezent ovog izdanja prof. dr Ružica Milićević i vodeći, istaknuti hirurg Klinike za opštu hirurgiju i jedan od autora ovog izdanja prof. dr Miroslav Stojanović, Prodekan Medicinskog fakulteta.
       
       
U svom obraćanju, Dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Milan Višnjić, pozdravljajući sve prisutne, istakao je da je: ”Prvo izdanje ovog udžbenika bilo u tiražu od hiljadu primeraka i da se našlo pred sudentima medicine i stomatologije 2008. godine. Sa obzirom da se zbog velikog interesovanja nije više moglo naći u prodaji i da se u međuvremenu dosta toga novoga dogodilo u oblasti dijagnostike i hirurških procedura, postojala je realna potreba da se pojavi novo izdanje, po meni modernije, sažetije i jasnije za studente medicine i stomatologije”. Prema rečima prof. dr Milana Višnjića, za razliku od sličnih udžbenika koja uglavnom obrađuju istorijat hirurgije u svetu, specifičnost ovog izdanja je što je u prvo poglavlje posvećeno istorijatu hirurgije u Nišu, sa imenima gotovo svih lekara specijalista hirurgije, velikana koji su ostavili dubok trag u niškoj hirurgiji, počev od 1920-te godine do današnjih dana.
       
       

Prof. dr Milan Višnjić je u dobronamernom obraćanju studentima medicine i stomatlogije, kao i mladima lekarima koji ulaze u svet hirurgije, kojima je prvenstveno namenjen ovaj udžbenik, citirao reči prvog niškog hirurga, sanitetskog majora dr Mihajla Mike Petrovića (1863-1934)(kao prof. hirurške propedevtike studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu): ”Stupajući u prostore u kojima se neguje hirurgija i leče njeni bolesnici dao bih vam jedan savet: da pre nego što pristupite postelji hirurškog bolesnika ostavite vaše živce na domu, jer vam oni ne trebaju, ako su slabi. No, ni u kom slučaju nemojte zaboraviti da ponesete sobom srce i dušu vašu, široko srce i toplu dušu, u kojima će odjeknuti bolovi i patnje vaših bolesnika, u kojima oni treba da nađu svu utehu i svu nadu, u toplini i saučešću ne stranca, no prijatelja lekara, dobrog i duševnog čoveka....”.

       
       
”Bilo je oblasti koje su možda mogle da budu obrađene i na daleko većem broju strana, ali sam se trudio da studentima budu prezentovani najvažniji delovi iz svake grane hirurgije, da u relativno kratkom vremenskom periodu učenja mogu da dobiju besprekorno znanje i visoku ispitnu ocenu. Moram da naglasim da je ovaj udžbenik dokaz odličnog kolektivnog rada i odgovornosti za nove generacije lekara, jer su veliki doprinos novom izdanju dale gotovo sve kolege sa katedre za hirurgiju”, napomenuo je Dekan Medicinskog fakuleta.
 

Tekst priredio Ass. dr Nebojša Ignjatović, specijalista opšte hirurgije

 
Datum poslednje izmene: 06.02.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024