OBELEŽENA
52. GODIŠNJICA RADA
 MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

24. oktobar 2012.

Medicinski fakultet u Nišu prikladno je obeležio svoju 52. godišnjicu rada na skupu kome su prisustvovali ugledni gosti grada, Univerziteta, direktori nastavnih baza, članovi nastavno-naučnog veča, članovi Saveta fakulteta i šefovi katedri i predmeta, studenti i zapošljeni na Medicinskom fakultetu, kao i predstavnici medija.

 
 

Predstavnike grada i okruga predstavljali su gradonačelnik prоf. dr Zоrаn Pеrišić i načelnik Nišavskog upravnog okruga dr Аlеksаndаr Cvеtkоvić. Univerzitet u Nišu predstavljali su Rektor Univerziteta prof. dr Dragan Antić, prorektor za nastavu prоf. dr Dоbricа Živkоvić i prоrеktоr zа nаuku i izdаvаčku dеlаtnоst prоf. dr Nеnаd Pаvlоvić.  Građevinsko-arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Mašinski fakultet, Fakultet Zaštite na radu i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja predstavljali su dekani redom prоf. dr Pеtаr Мitkоvić, prof. dr Zоrаn Аrаnđеlоvić, prof. dr Vlastimir Nikolić, prоf. dr Ljilјаnа Živkоvić, prоf. dr Мilоvаn Brаtić. Elektronski fakultet je predstavljao prodekan za nastavu prоf. dr Zоrаn Pеrić, a Fakultet Umetnosti prodekan za finansije prоf. dr Igоr Аlеksić.

     
     

Svečanost je otvorio Dekan Fakulteta prof. dr Stevan Ilić. Najboljim diplomcima studijskih programa i najboljim studentima po godinama studija utučene su nagrade i priznanja.

     

Rektor Univerziteta u Nišu
prof. dr Dragan Antić

Prof. dr Spira Stahinjić Prof. dr Ivan Nikolić
 
 
   
 

Najbolji diplomac
 Medicinskog fakulteta u Nišu
Milan Stojiljković

 
 
Najbolji diplomac
 na studijskom programu stomatologija
Mila Janjić
Najbolji student I godine medicine
Sonja Janković
Najbolji student II godine medicine
Aleksandar Đorđević
     
Najbolji student III godine medicine
Slobodan Pešić
Najbolji student III godine medicine
Vladimir Sudimac
Najbolji student IV godine medicine
Danica Midić
     
Najbolji student IV godine medicine
Milan Džunić
Najbolji student III godine stomatologije
Miroslav Anđelović
Najbolji student IV godine stomatologije
Milica Đorđević
     
Najbolji student I godine farmacije
Aleksandra Petrović
Najbolji student II godine farmacije
Katarina Tomović
Najbolji student III godine farmacije
Filip Miljković
 
Prof. dr Borislav Kamenov Prof. dr Marina Deljanin Ilić Prof. dr Nikola Burić
 
Prof. dr Boris Đinđić Student prodenak Milan Petković Diplomac Miljan Stojiljković
 
Prof. dr Stevo Najman Prof. dr Zoran Perišić Dr Tomica Kostić
 

Program proslave

Datum poslednje izmene: 25.10.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024