članovI Akademie «Medico Giuridica delle Venezie», Italija
Na 
MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

petak, 24. april 2009.god. u 11h
amfiteatar Medicinskog fakulteta u Nišu
 
 

Svečani sastanak članova Akademie «Medico Giuridica delle Venezie» iz Italije, u sastavu: 

 1. Prof. Dr Paolo Golliani – Predsednik Akademije, Direktor Sudske medicine i član Ministarstvu zdravlja  Republika Italije,
 2. Prof. Dr Daniele Mariutto – Generalni Sekretar Akademije, Plastični i rekonstruktivni hirurg, diplomirani ekonomista i pravnik,
 3. Dr. Ssa Maddalena Grella – Akademik, Generalni Direktor Medicine rada i Sudski lekar za 3 regije: Frulli, Venecia i Đulia,
 4. Prof. Avv Giuseppe Nardelli – Akademik, Advokat, Prof. Univerziteta la Sapienca u Rimu i prof. Katedre u Kijevu,
 5. Prof. Dr Stefano Verardi – Akademik, redovni profesor medicinskog Univerziteta Tor Vergata u Rimu, Direktor katedre za hirurgiju i prof. Katedre univerziteta u Moskvi,
 6. Prof. Dr Luciano Baiocco – Akademik, redovni profesor medicinskog Univerziteta Tor Vergata, Direktor škole plastične i rekonstruktivne hirurgije za masivne opekotine i direktor bolnice San Eugenio i
 7. Branislava Minić – član Akademije

sa rukovodstvom Medicinskog fakulteta u Nišu, članovima Saveta fakulteta i Nastavno-naučnog veća fakulteta, šefovima katedri i predmeta i članovima studentskog parlamenta.

 

Svečanom sastanku prisustvovaće i Njegova Ekselencija Alessandar Nerola, Ambasador Italije.

 

Cilj dolaska ove visoke delegacije prestižne Akademije je potpisivanje protokola o saradnji Akademije i Medicinskog fakulteta u Nišu, ali i «bratimljenje» sa Univerzitetom Tor Vergata u Rimu, koji je danas, među najpriznatijim u Italiji i zapadnoj Evropi, što će između ostalog podrazumevati i organizovanje stručnog osposobljavanja i to:

 
bullet Naučno – nastavnog kadra fakulteta,
bullet Doktora medicinskih nauka,
bullet Doktora medicine različitih specijalnosti,
bullet Menadžera u oblasti zdravstva,
bullet Strukovnih medicinskih sestara i
bullet Medicinskih sestara srednje stručne spreme
i to na način, da se stručno osposobljavanje dovede na isti nivo po standardima italijanskog stručnog osposobljavanja, odnosno u skladu sa normama Evropske unije iz oblasti medicinskih nauka.
 
Takođe, drugi cilj posete Italijanske Akademije u malom, je i protokolarnog karaktera i odnosi se na prijem prvih članova u Akademiju iz Republike Srbije, koji će postati  članovi Akademije:
 
 1. Prof. dr Milan Višnjić, Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu
 2. Prof. dr Dragan Veselinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu i Direktor klinike za očne bolesti, Kliničkog centra Niš,
 3. Snežana Miljković, Magistar zdravstvenog menadžmenta i nastavnik na odseku strukovnih studija Medicinskog fakulteta.
 4. Dr Saša Ranđelović, specijalista neurohirurg, Klinike za neurohirurgiju, Kliničkog centra u Nišu,
 5. Dr Vladimir Jovanović, specijalista ortoped, Klinike za Ortopediju i traumatologiju, Kliničkog centra u Nišu,
 6. Dr Jelena Jovanović, fizijatar, Instituta Niška banja.
 
<<< nazad
 
 

 

Datum poslednje izmene: 25.08.2009.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2005 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024