BIOETIKA NA MEDICINSKOM FAKULTETU  UNIVERZITETA U NIŠU
 
I ETIČKI STANDARDI U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM RADU

Mini simpozijum u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Nišu
u okviru programa doktorskih studija
11.02. 2008. g

PROGRAM

Svečano uručenje indeksa drugoj generaciji studenata Akademskih doktorskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Pozdravna reč dekana Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Milana Višnjića.
Otvaranje prvog semestra doktorskih studija- prof. dr Borislav Kamenov, prodekan, predsednik Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Nišu.
Predstavljanje Tempus projekta: „BUILDING BIOETHICS MASTER PROGRAM IN SERBIA“ i etičkih aspektata rada na Medicinskom fakultetu-prof. dr Miroslava Živković, koordinator Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Nišu.
Predstavljanje predmeta na doktorskim studijama „Etika naučnoistraistraživačkog rada“- prof. dr Dušica Pavlović, rukovodilac predmeta.

PREDAVANJA

Bioetika u nauci i društvu-akademik Dragoslav Marinković
Etika istraživanja i publikovanja-prof. dr Dušica Pavlović
Bioetika na medicinskim fakultetima i u zdravstvenim ustanovama Srbije-akademik Vladisav Stefanović
Etika i molekularna biologija-prof. dr Snežana Pajović, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke Vinča
Diskusija i zaključci

 

Datum poslednje izmene: 05.09.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024