CENTAR ZA UNAPREĐENJE KVALITETA 

Spisak članova Komisije za
 osiguranje kvaliteta nastave
 Medicinskog fakulteta u Nišu

KOMISIJA ZA OSIGURANJE KVALITETA NASTAVE

Prof. dr Predrag Kovačević, predsednik
Prof. dr Tatjana Jovanović,
 koordinator za predkliničku nastavu

 

AKTUELNO

 
 
Rezultati vrednovanja kvaliteta nastave - studentska online anketa  15.04.-15.05.2011. godine.

Prikazani su svi dobijeni rezultati uz napomenu da postoji mala izlaznost na studijskim programima medicina i stomatologija (opširniji komentar u Izveštaju o sprovedenom vrednovanju kvaliteta nastave), usled čega će u sledećem periodu obaveza studentskog vrednovanja biti povezana sa mogućnošću overe semestra.

Fakultet
Integrisane akademske studije Medicine i anketirani predmeti
I godina, II godina, III godina, IV godina, V godina

Integrisane akademske studije Stomatologije i anketirani predmeti
I godina, II godina, III godina, IV godina

Integrisane akademske studije Farmacije i anketirani predmeti
I godina, II godina, III godina, IV godina

REZULTATI VREDNOVANJA KVALITETA NASTAVE - online anketa za nastavnike i saradnike, 01.11-01.12.2011. godine >>>

REZULTATI EVALUACIJE KVALITETA NASTAVE - studentska anketa, 03.11.2008.-13.11.2008.godine.

Fakultet - sve studijske grupe
Integrisane akademske studije  Medicine 
Integrisane akademske studije  Stomatologije 
Integrisane akademske studije Farmacije 
Osnovne strukovne studije Strukovna medicinska sestra/tehničar 

REZULTATI EVALUACIJE KVALITETA NASTAVE - studentska anketa, 25.02.2008.-07.03.2008.godine.

Fakultet - sve studijske grupe
Integrisane akademske studije  Medicine 
Integrisane akademske studije  Stomatologije 
Integrisane akademske studije Farmacije 
Osnovne strukovne studije Strukovna medicinska sestra/tehničar 

REZULTATI EVALUACIJE KVALITETA NASTAVE - studentska anketa, 14.05.2007.-22.05.2007. godine.

Fakultet - sve studijske grupe
Integrisane akademske studije  Medicine 
Integrisane akademske studije  Stomatologije 
Integrisane akademske studije Farmacije 
Osnovne strukovne studije Strukovna medicinska sestra/tehničar 

REZULTATI EVALUACIJE KVALITETA NASTAVE - studentska anketa, 26.02.2007.-05.03.2007.godine.

Integrisane akademske studije Medicine
Integrisane akademske studije Stomatologije 
Integrisane akademske studije Farmacije

Doc. dr Miroslav Stojanović, prodekan,  koordinator  Komisije za kontrolu i osiguranje kvaliteta nastave,
 izlaganje  >>>
AKTIVNOSTI  KOMISIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA NASTAVE
 
Ciljevi
  1. permanentna kontrola izvodjenja nastave;

  2. permanentna kontrola kvaliteta nastave;

  3. evaluacija kvaliteta izvodjene nastave;

  4. evaluacija planova i programa dodiplomske nastave;

  5. uvodjenje savremenih standarda izvodjenja nastave;

  6. reforma i modernizacija nastave;

  7. kontrola načina porovere znanja i ocenjivanja;

  8. uvodjenje pravilnika o ocenjivanju na predmete koji ih nemaju;

  9. kontrola kvaliteta nastave na doktorkim studijama;

 
Plan rada
 
1. Obrazovanje radnih grupa u clju efikasnije ralizacije postavljenih ciljeva. Predlaže se formiranje 4 grupe:
bullet Radna grupa za kontrolu nastave u užem smislu (obilazak)
bullet Grupa za sprovodjenje i analizu upitnika (anketa)
bullet Grupa za refiormu i unapredjenje teorijske nastave
bullet Grupa za reorganizaciju i unapredienje praktične nastave (za izradu spiska kliničkih veština & kniizice/ kartona paktične nastave)
2. Donošenje plana dinamike obilaska i kontrole svih oblika nastave i prateće dokumentacije na predmetima na sve 4 studijske grupe.
3. Permanentna kontrola izvodjenja nastave u toku cele školske godine.
4. Analiza regularnosti i načina izvodjenja nastave.
5. Sastanci sa šefovima katedri i davanje konkretnih predloga za poboljšanje kvaliteta nastave.
6. Samoevaluacija kroz ankete o kvalitetu svih oblika nastave (mišljenje studenata, kao i nastavnika i saradnika).
7. Obrada dobijenih rezultata i preduzimanje pootrebnih mera za poboljšanje kvaliteta nastave.
8. Analiza i evaluacija planova i programa dodiplomske nastave.
9. Uvođenje savremenih standarda u relizaciju nastave.
10. Kontinuirana reorganizacija, reforma i modernizacija nastave.
11. Izrada Pravilnika o ocenjivanju na kliničkim predmetima.
12. Uvođenje kontinuirane procene znanja na kliničkim predmetima.
 

<<< nazad

Datum poslednje izmene: 28.05.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024