PRAVILNICI USVOJENI OD STRANE STRUČNIH ORGANA

 MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU

 
 
Pravilnik o prijemnom ispitu i upisu u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih i integrisanih akademskih studija
Pravilnik o polaganju ispita i formiranju konačne ocene - opšti
Pravilnik o pripremi i sprovođenju testa kao oblika provere znanja
Pravilnik o stručnoj praksi
Pravilnik o priznavanju ESPB bodova
Pravilnik o diplomskom ispitu
Pravilnik o izboru najboljeg diplomca, najboljih diplomaca studijskih programa i najboljih studenata po godinama studija integrisanih akademskih studija
Pravilnik o izboru najboljih diplomaca osnovnih strukovnih studija
Indeks kliničke medicine
Pravilnik o postupku izbora studentskog parlamenta
Pravilnik o radu studentskog parlamenta
Pravilnik o izboru studenata doktorskih akademskih studija u status volontera
Pravilnik o sticanju naučnog naziva doktora medicinkih nauka
Pravilnik o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu
Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika
Pravilnik o vrednovanju naučne kompetentnosti nastavnika i saradnika za izbor u nastavna zvanja
Pravilnik o radu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju
Pravilnik o radu računarskog centra
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti
Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Pravila zaštite od požara
 
Datum poslednje izmene: 06.02.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024