DANI    FAKULTETA
 
50 GODINA
MEDICINSKOG FAKULTETA
 
UNIVERZITETA U NIŠU
 
OKTOBAR 11. 2010. NIŠ
 

Prvi dan proslave pedesete godine postojanja i rada Medicinskog fakulteta u Nišu, protekao je u znaku studenata. Moderator seminara „USPEŠNO UČENJE I ISTRAŽIVANJE“ bio je prof. dr Ivan Nikolić.

U prvom delu seminara, pred komisijom, koju su činili prof. dr Mirjana Apostolović, prof. dr Svetislav Kostić i prof. dr Dragan Mihailović, studenti su izlagali naučnoistraživačke radove koji su u 2009/2010. godini bili nagrađeni na domaćim ili međunarodnim kongresima studenata medicine i stomatologije.

Prezentovano je deset radova čiji su izlagači dobili briljantne kritike. Komisija u spomenutom sastavu je u oštroj konkurenciji proglasila najbolji rad: „Značajnost promene bakterijske flore maksilarnog sinusa kod pacijenata sa oro-antralnom komunikacijom“, autora Marije Spasić.

Drugi deo seminara bio je posvećen promociji stučnonaučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Nišu „Studentski medicinski glasnik“. O časopisu su govorili Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, prof. dr Milan Višnjić, i urednik časopisa dr Branislav Apostolović.

Ogromna volja, entuzijazam i istrajnost grupe studenata, kao i velika podrška i razumevanje profesora, doprineli su stvaranju časopisa Studentski medicinski glasnik, stručno-naučnog časopisa studenata Medicinskog fakulteta u Nišu.

Časopis ima za cilj da na najadekvatniji način omogući prezentovanje i afirmaciju naučno-istraživačkog rada studenata, svih studijskih programa, kako osnovnih akademskih, tako i poslediplomskih studija. Čitaoci našeg

U prvom broju Časopisa objavljeno je 10 radova studenata osnovnih akademskih studija koji su nagrađeni na domaćim i međunarodnim kongresima, 2 rada studenata akademskih doktorskih studija, kao i 5 radova naših profesora.  

Studentski medicinski glasnik biće ponos Fakulteta jer je namenjen onima koji se bave medicinskim naukama, radoznalo tragajući za novim saznanjima.

U završnom delu, Dekan Medicinskog fakulteta i članovi komisije za ocenu radova, uručili su zahvalnice svim izlagačima radova, najboljim diplomiranim studentima studijskih programa medicine, stomatologije i farmacije, i najboljim studentima po godinama studija istih studijskih programa.

Najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta
i najbolji diplomirani student studijskog programa medicina

Najbolji diplomirani student
 studijskog programa
stomatologija
Najbolji diplomirani student
 studijskog programa farmacija

Najbolji studenti po godinama studija i svih studijskih programa

 

 

 

Student prodekan, Davor Đukić, je u ime studentskog parlamenta, za njihovo angažovanje i saradnju, uručio zahvalnice prof. dr Dušici Pavlović, prof. dr Mirjani Apostolović i prof. dr Dušici Stojanović.

Posle radnog dela za sve učesnike i goste priređen je koktel u holu fakulteta.

     

 

Datum poslednje izmene: 14.10.2010.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024