DANI    FAKULTETA

   

50 GODINA

MEDICINSKOG FAKULTETA
 
UNIVERZITETA U NIŠU

   

OKTOBAR 12. 2010. NIŠ

   

ORIGINALNI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI I PUBLIKACIJE

 

Tokom drugog dana proslave pedesete godine postojanja i rada Medicinskog fakulteta u Nišu prezentovani su najbolji naučno-istraživački radovi, publikacije i doktorske disertacije nastavnika i saradnika objavljene tokom 2009/2010 godine. Glavni urednici časopisa koje izdaje Medicinski fakultet ukratko su prezentovali postignute rezultate. Moderator seminara „ORIGINALNI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI I PUBLIKACIJE“ bio je prof. dr Stevan Ilić.

Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Milan Višnjić pozdravio je skup čestitajući na uspehu nastavnicima i saradnicima fakulteta koji su tokom 2009 godine publikovali 260 radova u vodećim svetskim časopisima što doprinosi afirmaciji Medicinskog fakulteta. Dekan je ukazao i na prednosti koje pruža nova zgrada fakulteta koja će u daljem radu biti na usluzi nastavnicima, saradnicima i studentima.

Prof. dr Biljana Kaličanin

Doc. dr Goran Radenković

Prof. dr Ljiljana Šaranac

Prof. dr Goran Bjelaković

U prvom delu seminara pred komisijom, koju su činili prof. dr Stevan Ilić, prof. dr Mirjana Apostolović i prof. dr Borisav Kamenov, prezentovano je deset naučno-istraživačkih radova koji su tokom 2009/2010 godine publikovani u vodećim svetskim časopisima.

Prof. dr Biljana Kaličanin

Dr Jelena Popović, saradnik u nastavi

Asist. dr Jelena Živković

Doc. dr Goran Radenković

Doc. dr Andrija Šmelcerović

Asist. dr Bojko Bjelaković

Asist. Predrag Džodić

 

Drugi deo seminara bio je posvećen promociji izabranih publikacija u 2009/2010 godini. U uvodnoj reči prof. dr Stevan Ilić ukazao je na veliki trud uložen u pisanje ovih publikacija i njihov značaj u edukativnom smislu.  Prezentovano je deset udžbenika publikovanih tokom 2009/2010 godine. Dekan fakulteta se zahvalio autorima publikacija potencirajući veliki trud uložen u njihovo pisanje.

Prof. dr Slavimir Veljković

Prof. dr Miroslav Jeremić

Prof. dr Ivan Nikolić

Prof. dr Zorica Antić

Prof. dr Ljiljana Spalević

Prof. dr Čedo Kutlešić

Prof. dr Mirjana Radenković

Prof. dr Stevan Ilić

U trećem delu seminara promovisane su dve doktorske disertacije studenata doktorskih akademskih studija odbranjene tokom 2010 godine.

Asist. dr Jelena Bašić

Asist. dr Milan Stoiljković

   

Tokom četvrtog dela seminara glavni urednici časopisa koje izdaje Medicinski fakultet ukratko su prezentovali postignute rezultate ukazujući na stalan napredak časopisa ali i na potrebu daljeg rada na njihovom unapredjenju.

urednik časopisa Facta Universitatis - medicine and biology, Prof. dr Borislav Kamenov

urednik časopisa Acta faculatatis medicae Naissensis, Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

urednik časopisa Acta Medica Medianae
Doc. dr Boris Đinđić

 

Tokom i na kraju sastanka prof. dr Stevan Ilić uručio je zahvalnice svim izlagačima radova, autorima izabranih publikacija, odabranih doktorskih disertacija i urednicima časopisa čiji je izdavač Medicinski fakultet. Seminar je završen koktelom u holu nove zgrade fakulteta.

 

 

Datum poslednje izmene: 13.10.2010.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024