DANI    FAKULTETA

   

50 GODINA

MEDICINSKOG FAKULTETA
 
UNIVERZITETA U NIŠU

   

OKTOBAR 13. 2010. NIŠ

   

SISTEM AKREDITACIJE, UNAPREĐENJE KVALITETA I REFORMA VISOKOG OBRAZOVANJA

 

Trećeg dana proslave 50 godina Medicinskog fakulteta  u Nišu, održan je seminar “Sistem akreditacije, unapređenje kvaliteta i reforma visokog obrazovanja”. Organizator seminara bila je prof. dr Dušica Pavlović. Plenarna predavanja bila su posvećena rezultatima reforme nakon pristupanja Bolonjskom procesu, analizi trenutnog stanja  visokog obrazovanja u Republici Srbiji i Evropi i proceni dosadašnjih rezultata reforme.

Dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Milan Višnjić i rektor Univerziteta u Nišu prof. dr Miroljub Grozdanović, u obraćanju skupu, istakli su je Bolonjski proces otvorio mogućnosti visokoobrazovnim institucijama u Evropi da se kritički osvrnu na svoje sisteme visokog obrazovanja, da prihvate zajedničke standarde i preporuke i stvore preduslove za osiguranje kvaliteta. Rektor je istakao da bez obzira na postojeću zakonsku regulativu integrativna funkcija univerziteta nije zaživela u praksi.

Doc. dr Ivana Stojanović Prof. dr Vera Vujčić Prof. dr Dušica Pavlović Prof. dr Vera Dondur

predavanje

predavanje

predavanje

predavanje

U prvom delu plenarnih predavanja održana su 3 predavanja u kojima su istaknuta iskustva Medicinskog fakulteta u postupku eksterne međunarodne evaluacije (doc. dr Ivana Stojanović), dat prikaz rezultata akrediditacije u periodu 2006-2010 i najavljene predstojeće aktivnosti na unapređenju kvaliteta (prof. dr Vera Vujčić, predsednik KAPK Republike Srbije)  i razmatrano ostvarenje ciljeva reforme kao i budući izazovi kroz pokušaj da se odgovori na pitanje: dokle smo stigli i kuda idemo: 2010, 2020 godina (prof. dr Dušica Pavlović, član KAPK).

Uvodno predavanje u okviru panel diskusije “Doktorske studije u svetu i kod nas” koje je održala prof. dr Vera Dondur (predsednik Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj i član KAPK) bilo je posvećeno naučnoistraživačkom radu, doktorskim studijama i kriterijumima rangiranja univerziteta. U daljoj panel diskusiji, čiji je moderator bio  prof. dr Nebojša Arsenijević, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, istaknuti su problemi u vezi statusa i finansiranja doktoranata i iskazana potreba da se ovom pitanju ubuduće posveti dovoljna pažnja.

Akademik prof. dr Nebojša Lalić Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević Prof. dr Ljiljana Mijatović Doc. dr Stojanka Arsić

predavanje

predavanje

predavanje

predavanje

Drugi deo plenarnih predavanja otvorio je akademik prof. dr Nebijša Lalić (prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu) sa temom: “OSCE: novi pristup evaluaciji znanja iz kliničkih predmeta”. Skupu su prezentovane prednosti objektivnog i strukturisanog kliničkog ispita nad dosadašnjim klasičnim praktičnim ispitom na kliničkim predmetima. Prof. dr Dobrila Stanković je izložila iskustva Medicinskog fakulteta u analizi opterećenosti studenata primenom ESPB bodova. Učesnici skupa su kroz predavanje „Razvoj i evaluacija kurikulima” koje je održala prof. dr Ljiljana Mijatović (član KAPK) bili upoznati sa osnovnim principima i postupcima za razvoj kurikuluma. Seminar je završen predavanjem doc. dr Stojanke Arsić i promocijom novog pedagoškog pristupa u predkliničkoj nastavi zasnovanog na ranoj komunikaciji pacijent–student.

Na kraju seminara prodekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Dušica Pavlović, uručila je zahvalnice svim predavačima, ističući da je reforma proces, a ne čin i da nas očekuje još mnogo rada i napora na putu stvaranja jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja i istraživanja.

       

 

Datum poslednje izmene: 14.10.2010.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024