DANI    FAKULTETA

   

50 GODINA

MEDICINSKOG FAKULTETA
 
UNIVERZITETA U NIŠU

   

OKTOBAR 14. 2010. NIŠ

   

NOVINE I DOSTIGNUĆA U MEDICINI

 

Četvrti dan proslave 50 godina Medicinskog Fakulteta u Nišu obeležen je seminarom „NOVINE I DOSTIGNUĆA U MEDICINI“, kojim je predsedavao prof. dr Borislav Kamenov. Održano je osam predavanja eminentnih stručnjaka i naučnika, profesora evropskih univerziteta iz Švajcarske, Nemačke, Bugarske, Velike Britanije, Italije, Rusije, Švedske i Makedonije, kao i tri predavanja naših diplomiranih studenata na doktorskim studijama u Evropi.

Široki raspon tematskih sadržaja, integrativni pristup u sagledavanju bazičnih, kliničkih aspekata i terapije najtežih bolesti, osnovna je odlika održanih predavanja profesora sa vodećih evropskih  univerziteta,  Rusije i zemalja iz okruženja. Prikazani su vrhunski rezultati koji pomeraju granice saznanja u svim oblastima medicine. Genetska osnova bolesti, epigenetska regulacija genske ekspresije, terapijske perspektive malignih bolesti, dostignića u oblasti vaskularne, plastične, mikrohirurgije, politraume i terapije hemofilije su siže izlaganih radova. Izložena predavanja predstavljala su pravi izazov za istraživače, lekare koji se bave klinikom, ali i one koji su orijentisani na prevenciju bolesti. Opšti utisak prisutnih slušalaca je maksimalan.

Prof. dr Mario Lachat Prof. dr Gerhard Miler Prof. dr Draga Toncheva Prof. dr Čarls Kumbs

predavanje

predavanje

predavanje predavanje

Seminar je otvorio prof. dr Mario Lachat sa Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju iz Ciriha predavanjem „Terapijske opcije u reparaciji torakoabdominalne aortne aneurizme: novosti i persprektiva“.  Sledeće predavanje, „Epigenetika kod bubrežnih oboljenja“, održao je prof. dr Gerhard Miler sa Odeljenja za nefrologiju i reumatologiju Medicinskog centra u Getingenu, Georg-Avgust univerziteta u Getingenu u Nemačkoj. Prof. dr Draga Toncheva sa Odeljenja medicinske genetike Medicinskog univerziteta u Sofiji, Bugarska, održala je predavanje „Studija povezanosti većih psihijatrijskih poremećaja“. Usledilo je predavanje prof. dr Čarlsa Kumsa sa Odeljenja za hirurgiju i kancer Imperijal koledža u Londonu, Velika Britanija, pod nazivom „Mehanizmi rezistencije na endokrinu terapiju“.

Prof. dr Jordan Saveski prof. dr Stefano Verardi Prof. dr Ivan Krajnik Prof. dr Jovan Antović
predavanje predavanje predavanje predavanje

Prof. dr Jordan Saveski sa Univerzitetske traumatološke klinike u Skoplju, Makedonija, održao je predavanje „Monitoring politrauma“. „Tkivna regeneracija u rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji: trombocitni faktori rasta, lipotransfer i implantacija stem-ćelija poreklom iz masnog tkiva“ predavanje je koje je održao prof. dr Stefano Verardi sa Odeljenja za hirurgiju Univerziteta Otvorena Vrata u Rimu, Italija. Prof. dr Ivan Krajnik sa Medicinskog fakulteta Državnog univerziteta u Senkt Pitersburgu, Rusija, održao je predavanje „Mikrohirurgija danas“. Prof. dr Jovan Antović sa Karolinska Univerzitetske bolnice i instituta u Stokholmu, Švedska, održao je predavanje „Da li je moguće koristiti globalne homeostatske mehanizme u individualizaciji tretmana kod pacijenata sa hemofilijom A?“

dr Ivana Pešić dr Aleksandra Filipović dr Milena Milovanović  
predavanje predavanje predavanje  

U drugom delu sesije svoje radove su u prisustvu svojih mentora izložili naši diplomirani studenti koji izrađuju svoje doktorske teze na evropskim univerzitetima. Bilo je zadovoljstvo uživati u naučnoj kompetenciji, jezičkoj perfekciji, kreativnosti i ljudskoj plemenitosti mladih istraživača. Student akademskih doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Nišu dr Ivana Pešić, na edukaciji u Laboratoriji za kliničku proteomiku Univerziteta Georg-Avgust u Getingenu, Nemačka, održala je predavanje „Proteomika u oboljenjima bubrega“. Student doktorskih studija dr Aleksandra Filipović, na edukaciji na Odeljenju za hirurgiju i kancer Imperijal koledža u Londonu, Velika Britanija, održala je predavanje „Gama sekretaza i nikastrin kao novi terapijski agensi kod kancera dojke“. Student akademskih doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Nišu dr Milena Milovanović, na edukaciji na Klinici za Dermatovenerologiju i alergologiju Medicinskog univerziteta Charite u Berlinu, Nemačka, održala je predavanje „Molekularni mehanizmi regulacije proizvodnje imunoglobulina E vitaminom D“.

       

 

Datum poslednje izmene: 11.11.2010.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024