SAVEZ STUDENATA

Savez studenata je najstarija i najmasovnijavanstranačka studentska organizacija na Medicinskom fakultetu u Nišu. On je naslednik organizacija koje su okupljale studente svih odseka Medicinskog fakulteta od prvih dana njegovog postojanja oko raznih oblasti studentskih interesovanja. Savez studenata je bio i aktivni učesnik niza društvenih događaja prenoseći studentsko mišljenje iz studentskih učionica na ulice utičući na društvena događanja u najvećem mogućem obimu.

Primarni zadatak Saveza je zastupanje studentskih interesa na nivou nastave i studentskog standarda. U toj oblasti, u saradnji sa studentom prodekanom, mi smo pregovaračka strana koja zastupa studente, predstavlja njihovo mišljenje i pokušava da aktivno učestvuje u svim događajima koji se dešavaju na fakultetu. Na neki način, mi smo spona studenata i njihovih ideja sa upravom fakulteta.

Savez studenata Medicinskog fakulteta sačinjavaju svi studenti Medicinskog fakulteta u Nišu, koji prihvataju statut SSMF-a. Savez studenata obezbeđuje i štiti interese svih studenata Medicinskog fakulteta u Nišu. Model organizacije SSMF-a:

bullet

Skupština SSMF-a

bullet

Predsedništvo

bullet

Izvršni odbor

bullet

Sekcije SSMF-a

bullet

Statutarna komisija

Datum poslednje izmene: 13.06.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024