STUDENTSKA UNIJA MEDICINSKOG FAKULTETA (SUMF)

Studentska Unija Medicinskog fakulteta u Nišu (SUMF) je nezavisna, neprofitna i apolitička organizacija studenata Medicinskog fakulteta u Nišu, čiji je osnovni cilj zaštita prava i interesa svih studenta, kroz njihovo aktivno učešće u radu Medicinskog fakulteta.

SUMF se zalaže za prepoznavanje studenata kao razvojne snage društva, afirmisanje studentskog jedinstva, organizovanja, solidarnosti, kao i širenje slobode za nesmetano iskazivanje kritičkog mišljenja.

Kroz saradnju sa različitim organizacijama stvaramo jedan novi horizont znanja na našem fakultetu, kroz koji studenti mogu da iskažu svoje potencijale i prepoznaju svoje kvalitete i uvide značaj aktivnog uključivanja u proces donošenja odluka na našem fakultetu koje su bitne za njihovu dalju budućnost. Uključivanjem u SUMF, studenti aktivno utiču na promene u sredini u kojoj se nalaze!

SUMF je stvorila grupa ambicioznih, odlučnih i vrednih studenata, studenata sa vizijom fakulteta i studentskog položaja u budućnosti, koji nisu spremni da postojeće stanje apatije na fakultetu prihvate kao jedino i koji se pre svega osećaju sposobnim da reše postojeće probleme i idu u susret novim izazovima.

Studentska Unija  je organizovana kroz sledeće resore:

bullet

Resor za nastavu i nauku

bullet

Resor za kreiranje seminara i projekata

bullet

Resor za sport

bullet

Resor za kulturu i časopis

bullet

Resor za studentski standard

bullet

Resor za međufakultetsku i međunarodnu saradnju

bullet

Resor za informacioni sektor i odnose sa javnošću

Ciljevi i zadaci Studentske Unije:

bullet

Zastupanje interesa SVIH studenata Medicinskog fakulteta u Nišu

bullet

Poboljšanje informisanosti studenata

bullet

Afirmacija znanja i ostvarivanje poboljšanog kvaliteta nastave

bullet

Poboljšanje studentskog standarda (stipendije, donacije, popusti...)

bullet

Stručno usavršavanje i studentska praksa (u zemlji i inostranstvu)

bullet

Jačanje međufakultetske i međunarodne razmene studenata

bullet

Jačanje studentskog jedinstva, solidarnosti i osećaja pripadnosti studentskoj zajednici

bullet

Pružanje neformalnog obrazovanja

bullet

Osmišljavanje sadržajnijeg i kvalitetnijeg kulturnog života studenata

bullet

Aktivno uključivanje mladih u društvo

bullet

Organizacija seminara, kurseva, konferencija i kongresa

bullet

Organizacija studentskih putovanja

Više o Studentskoj Uniji Medicinskog fakulteta u Nišu na zvaničnom sajtu

 

Datum poslednje izmene: 13.06.2012.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024