Glavna strana

 

DEŠAVANJA NA FAKULTETU

Postavljeno

Predavanje i radionica "Modulation of immune response by targeting of antigen to activating and inhibitory cell receptors by protein and gene-engineered chimeric molecules", zakazano za 27. i 28. maj 2013.g u svečanom amfiteatru aneksa Fakulteta u organizaciji Medicinskog fakulteta u Nišu i Bugarske Akademije nauka u Sofiji "Sveti Kliment Ohridski". 23.05.2013.
II RADIONICA O MATIČNIM ĆELIJAMA 11.05.2013.
ODRŽAN On-line assessment (OLA) - pripremni test za dobijanje  evropske diplome iz anesteziologije i intenzivne terapije, Medicinski Fakultet u Nišu na mapi Evrope 19.04.2013.
Prezentacija CLINICAL KEY – ELSEVIER. Predstavnica Elsevira g-đa Maja Ravnikar održala prezentaciju servisa CLINICAL KEY – ELSEVIER 18.04.2013.
PrоfESOR MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU, dr Ivаn Nikоlić, dоbitnik nаgrаdе SKОNUS-a 10.04.2013.
RADIONICA “Medicinal Plants and Environmental Health”  u organizaciji Mičigenskog univerziteta SAD i Medicinskog fakulteta u Nišu. 04.03.2013.
KONSTITUISAN NOVI SAVET MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU 19.02.2013.
SVEČANO DODELJENE DIPLOME, januar 2013. godine 10.01.2013.
Održano predavanje profesora po pozivu prof. dr Nadežde Basare 28.12.2012.
PRОFЕSОRI МЕDICINSKОG FАKULТЕТА – NОVI АKАDЕМICI 15.11.2012.
Prezentacija stipendija i programa razmene studenata i nastavnog osoblja u oblasti medicinskih nauka - ERAWEB (Erazmus Mundus Western Balkan) i SIGMA -novi program mobilnosti 15.11.2012.
Predavanje "Harmonično sadejstvo pravoslavne duhovnosti i primenjene medicine", profesora Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu (SAD), dr Miloša Vesića 31.10.2012.
OBELEŽENA 52. GODIŠNJICA POSTOJANJA I  RADA FAKULTETA 25.10.2012.
Best Oral Abstract: Europe – ass. dr sci Ivana Budić 24.10.2012.
PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI DEKANA 01.10.2012.
PROMOCIJA KNJIGE "MUŠKA SEKSUALNA FUNKCIJA I POREMEĆAJI", autora Doc. Dragoslava Bašića 28.09.2012.
Dodela indeksa novoj generaciji studenAta 28.09.2012.
prvi strаni držаvlјаnin kојi је stеkао nаučnо zvаnjе dоktоr nаukа nа Меdicinskоm fаkultеtu u Nišu. 01.09.2012.
ODRŽANO PriSTUPNO PREDAVANJE GOSTUJUĆEG PROFESORA „ULOGA CENTRALNOG ARTERIjSKOG PRITISKA U REZISTENTNOJ HIPERTENZIJI“ 24.04.2012.
Prоmоciја udžbеnikа "Hirurgiја zа studеntе mеdicinе i stоmаtоlоgiје" 03.02.2012.
SVEČANO URUČENJE DIPLOMA NAJBOLJIM STUDENTIMA i ZAHVALNICA PENZIONISANIM PROFESORIMA 30.12.2011.
Pristupno predavanje "Akutna mijeloidna leukemija: Kontroverze 2011" povodom izbora u gostujuceg profesora, Prof. dr  Nadezde Basarešefa Interne klinike, Akademske bolnice Univerziteta u Kielu, St. Franziskus, Flensburg 28.11.2011.
DONACIJA PUBLIKACIJA BIBLIOTECI MEDICINSKOG FAKULTETA 15.11.2011.
POZIV UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE NASTAVNICIMA I SARADNICIMA DIGITALNI REPOZITORIJUM UNIVERZITETA U NIŠU 18.10.2011.
DODELJENE DIPLOME svima koji su diplomirali od avgusta 2010. god. zaključno sa julom 2011.god. 17.10.2011.
NaGRADA ZA NAJBOLJE ISTRAŽIVANJE U OBLASTI MULTIPLE SKLEROZE 17.10.2011.
Predavanje "Matične ćelije i savremena medicina" 04.10.2011.
ODBRANJENA MEĐUNARODNA DOKTORSKA DISERTACIJA 10.07.2011.
PREDAVANJE gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta u Nišu, profesora Hansa Kirsteda, iz Istraživačkog Centra Riv-Irvajn Univerziteta Kalifornije- Irvajn (SAD), održano na  Medicinskom fakultetu u Nišu 05.07.2011.
KONSENZUS KONFERENCIJA "DIJAGNOSTIKA I LEČENJE KARCINOMA REKTUMA" 15.04.2011.
PROMOCIJA NAŠEG PRVOG DOKTORATA STEČENOG U INOSTRANSTVU 28.03.2011.
“Medicinal Plants and Environmental Health” - workshop na Medicinskom fakultetu u Nišu 7-11.03.2011.
POSETA MINISTRA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU 25.12.2010.
VIDEOKONFERENCIJA, Sankt Petersburg – Niš 23.12.2010.
Eurobank EFG školarina za šestoro studenata sa Medicinskog fakulteta u Nišu 22.12.2010.
PROSLAVA 40 GODINA POSTOJANJA Laboratorije za elektronsku mikroskopiju u Nišu. 10.12.2010.
MEDICINSKI FAKULTET NA SAJMU PROFESIONALNE ORIJENTACIJE 02.11.2010.
PROSLAVA 50. GODIŠNJICE FAKULTETA 15.10.2010.
SVEČANA DODELA DIPLOMA za studente koji su diplomirali od avgusta 2009. zaključno sa julom 2010. godine. 01.10.2010.
Svečana dodela indeksa  za sve studijske programe 01.10.2010.
osnivanje prvog stručno-naučnog časopisa studenata FAKULTETA 08.07.2010.
PREDAVANJE prof. dr Vere Todorović:MEZENHIMNE MATIČNE ĆELIJE ZUBA 13.05.2010.
URUČENE NAGRADE NAJBOLJIM STUDENTIMA MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU 29.12.2009.
PROMOCIJA PROFESORA PO POZIVU, Prof. dr Jovan Antović, associate professor, Karolinska Institut, Stokholm, Švedska 17.12.2009.

Predavanja: "ULOGA HORMONSKOG DISBALANSA I HRONICNE INFLAMACIJE U STARENJU" i "PREDIJABETES I DIJABETES TIP 2" predavača sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

24.11.2009.
POSETA TIMA EKSPERATA SAVETA EVROPE ZA PROCENU KVALITETA Medicinskom fakultetu u Nišu 09.11.2009.
nagradA Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj REPUBLIKE SRBIJE za naučni doprinos u oblasti medicinskih nauka, prof. dr Ljiljani Šaranac 02.11.2009.
Promocija i predavanje viziting profesora - dr Bo Eklofa, professor emeritus, department of surgery, University of Hawaii, Honolulu, USA 25.10.2009.
SVEČANA AKADEMIJA POVODOM PROSLAVE 49. GODIŠNJICE FAKULTETA 17.10.2009.
SVEČANA DODELA DIPLOMA za studente koji su diplomirali od avgusta 2008. zaključno sa julom 2009. godine. 17.10.2009.
SVEČANA DODELA INDEKSA za sve studijske programe. 02.10.2009.
PROMOCIJA PROFESORA PO POZIVU, Prof. dr Jordan Saveski - Makedonija, Prof. dr IL-Hyung, Luke Park - Južna Koreja 02.10.2009.
DANI NEMAČKE OTORINOLARINGOLOGIJE U SRBIJI 02.10.2009.
Poseta eksperata Saveta Evrope u okviru zajedničkog projekta: "Unapređenje sistema visokog obrazovanja u Srbiji" 21.07.2009.
KAMEN TEMELJAC ZA NOVI DEO ZGRADE MEDICINSKOG FAKULTETA 01.07.2009.
Predavanja o projektima iz programa FP7, održao je prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU. 26.05.2009.
Predavanje prof. dr Harry Weitlaufa sa Texas Teck Univerziteta, na Medicinskom fakultetu u Nišu 15.05.2009.
Svečani sastanak sa članovima ACCADEMIA MEDICO GIURIDICA DELLE VENEZIE ONLUS; definisan Ugovor o saradnji 23.04.2009.
PREDAVANJE Denitse Pantaleeve i Emiliye Cherneve sa Bugarske Akademije nauka 24.03.2009.
PRIZNANJE SRPSKOJ NAUCI - Ivana Pešić, saradnik u nastavi na predmetu Patofiziologija, dobitnica prestižne međunarodne stipendije „Za žene u nauci“ 04.03.2009.
PROMOCIJA I PREDAVANJE Christiana Gluuda, M.D., Dr Med. Sci. Head of Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital 26.02.2009.
NAUČNI SKUP U OKVIRU SARADNJE SA UNIVERZITETOM medicinskih nauka u Sofiji 02.02.2009.
REZULTATI EVALUACIJE KVALITETA NASTAVE - studentska anketa, 03.11.2008.-13.11.2008.godine. 22.01.2009.
DODELJENE NAGRADE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, 24.12.2008.god. 22.01.2009.
BALKANSKA NAGRADA ZA KLINIČKA LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA U 2008.godini 30.10.2008.
48.Godina Medicinakog fakulteta u Nišu 17.10.2008.
SVEČANA DODELA DIPLOMA - za sve studente koji su diplomirali od avgusta 2007.god. do jula 2008.godine 16.10.2008.
PROMOCIJA NOVIH DOKTORA NAUKA NA UNIVERZITETU U NIŠU 30.09.2008.
Svečana dodela indeksa 2008. 03.10.2008.
PROMOCIJA NOVIH DOKTORA NAUKA NA UNIVERZITETU U NIŠU 29.09.2008.
HEALTH MANAGEMENT TRAINING IN SERBIA PROJECT. 08.09.2008.
MEĐUNARODNA RAZMENA STUDENATA, avgust 2008. 04.09.2008.
PREDAVANJE "IL-1 beta mediates auto-inflammatory diseases: IL-1 family induces IL-32, a new cytokine", održaće PROFESOR Charles Dinarello, Denver, Colorado US 09.09.2008.
PREDAVANJE PROFESORA ROBERTA HERMANSA, sa Medicinskog fakulteta u Luvenu, Belgija,  na temu «IMAGING OF HEAD AND NECK CANCER. A PRACTICAL APPROACH» 04.09.2008.
NOVI NAČIN ODREĐIVANJA TERMINA POLAGANJA TESTOVA I PISMENIH DELOVA ISPITA 09.07.2008.
Predavanje Akademika Prof. dr Branislava Vidića, Department of Anatomy, George Town University, Washington, USA,  "Nastava hirurške anatomije". 25.06.2008.
URUČENA UVERENJA O AKREDITACIJI, Beograd. 23.05.2008.
Veliki uspeh studenata Medicinskog fakulteta u Nišu na Medicinijadi 2008. u  Budvi. 16.05.2008.
Predavanje direktora Kancelarije za pomoć istraživačima pri prijavljivanju na projekte Evropske komisije, prof. Steve Quarrie, na temu KONKURISANJE I UČEŠĆE NA EVROPSKIM PROJEKTIMA IZ FP7 PROGRAMA. 13.05.2008.
Predavanje PROFESORA CHRISTOPHERa HAWKESa, Queen Mary University of London,  "HOW IMPORTANT IS THE GENETIC COMPONENT OF MULTIPLE SCLEROSIS?" 05.05.2008.
MEDICINSKI FAKULTET U NIŠU DOBIO AKREDITACIJU visokoškolske USTANOVE I STUDIJSKIH PROGRAMA svih nivoa studija  - svečana sednica Saveta fakulteta i Nastavno-naučnog veća zakazana za 18.04.2008. u 12h u amfiteatru fakulteta  18.04.2008.
Predavanje profesora Ajay Sharma sa Odeljenja za Ajurvedu, Jogu & Naturopatiju, Unani, Siddha i Homoeopatiju (AYUSH) u okviru Ministarstva zravlja vlade Indije, na temu "Ajurveda-tradicionalni vid lečenja u Indiji"  11.04.2008.
Asistent Medicinskog fakulteta, Katedra Hemija, mr Radmila Pavlović uspešno je završila doktorske studije na biohemijskom odseku Državnog Univerziteta u Milanu, Italija  26.03.2008.
NAJSAVREMENIJA OPREMA U KABINETU KATEDRE ZA URGENTNU MEDICINU  14.03.2008.
ETIČKI KOMITET ponudio OBRASCE ZA PRIJAVU NAUČNOG ISTRAŽIVANJA  14.03.2008.
INTERNATIONAL TRAINING WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH  04.03.2008.
Mini simpozijum-Prvo predavanje na akademskim doktorskim studijama za generaciju upisanu 2007/2008.  11.02.2008.
PRVA TELEKONFERENCIJA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU  30.01.2008.
Dodeljene nagrade SLD za 2007. godinu  24.12.2007.
47. Godina osnivanja i rada Medicinskog fakulteta u Nišu  17.11.2007.
DODELA DIPLOMA 2007  17.11.2007.
Dodela indeksa 2007.  28.09.2007.
PRVI DIPLOMIRANI FARMACEUT na Medicinskom fakultetu u Nišu  12.07.2007.
MENADŽMENT OBRAZOVANJA-predavanje prof. dr Slavka Karavidića, zamenika Ministra obrazovanja, prosvete i sporta Vlade Republike Srbije,  18.05.2007.
Dodeljene nagrade SLD  27.12.2006.
Svečana Sednica Etičkog komiteta  03.11.2006.
Dodela diploma 2006  27.10.2006.
Renoviranja učionica i kabineta  27.09.2006.
Aktivnost sindikata na sajtu fakulteta  15.09.2006.
Prezentacija servisa SCOPUS  10.04.2006.
Sastanak Zajednice fakulteta medicinskih nauka Republike Srbije  15.12.2005.
Oformljen Centar za kontrolu i unapređenje kvaliteta  06.12.2005.
Osnovan Medicinski informacioni centar  05.12.2005.
Proslava 45 godina fakulteta  17.10.2005.
Datum poslednje izmene: 31.05.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024