Glavna strana
Prethodna

 

 

NEKAD

i

SAD

Na osnovu ukaza Narodne skupštine Narodne Republike Srbije od 18. maja 1960. godine u sastavu univerziteta u Beogradu osnovan je Medicinski fakultet sa sedištem u Nišu, sa ciljem da realizuje zdravstvene, kulturne i istorijske potrebe ovog dela Srbije.

POČELO JE PRE 50 GODINA

Prvi dekan prof. dr  Nikola Đuknić  (1960/64)
Prodekani
: prof. dr Mladen Simić
prof. dr Eva Levi Jovović
Prva predavanja održao  je prof. dr Bošković-anatomija

DO SADA JE DIPLOMIRALO

Medicina: 8.164

Stomatologija: 2002

Farmacija: 115

Strukovne studije: 203

TRENUTNO NA MEDICINSKOM
 FAKULTETU  U NIŠU

Studenata 3214

Nastavnika i saradnika 372

Nenastavno osoblje 128

POSLEDIPLOMSKA NASTAVA

Od 1974. godine odbranjeno
 738 magistarskih teza

Od 1969. godine odbranjeno
 563 doktorskih disertacija

Od 1970. godine specijaliziralo
 4580 lekara i stomatologa

održano 147 seminara
u okviru kontinuirane
medicinske edukacije

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

U periodu od 1975-2004.
 realizovano je 228 projekata.

U periodu od 2000-2010.
 realizovana su 27 projekta
finansirana od strane Ministarstva za
 nauku Republike Srbije.

U toku je raealizacija 6  projekata
 finansirana od strane Ministarstva za
nauku Republike Srbije.

 

Datum poslednje izmene: 03.06.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024