Glavna strana
Prethodna

 

IZBORNO VEĆE MEDICINSKOG FAKULTETA

Izborno veće čine nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta. Izborno veće utvrđuje predlog za izbor nastavnika i bira saradnike Medicinskog fakulteta. Izborno veće punovažno radi i odlučuje ako sednici prisustvuje više od jedne polovine članova Izbornog veća. Sednicama Izbornog veća predsedava dekan. Izborno veće donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova koji imaju pravo glasa.

za preuzimanje:

Blanko PREDLOG ODLUKE O IZBORU NASTAVNIKA
  na polju medicinskih nauka

Blanko PREDLOG ODLUKE O IZBORU NASTAVNIKA
  na polju prirodno-matematičkih nauka

Blanko PREDLOG ODLUKE O IZBORU NASTAVNIKA
  na polju društveno-humanističkih nauka

 Blanko kompetentnost nastavnika

SEDNICE  IZBORNOG  VEĆA

SEDNICE
 IZBORNOG VEĆA

PREDLOZI ODLUKA ZA SEDNICU:

ODLUKE SA PRETHODNIH SEDNICA:

1. SEDNICA u 2013.
29.01.2013.

Dnevni red O izboru po konkursu od 07.07.2012. 6. sednica u 2012.

2. SEDNICA u 2013.
16.05.2013.

Dnevni red O izboru po konkursu od 05.12.2012.
O izboru po konkursu od 30.03.2012.
1. sednica u 2013.

3. SEDNICA u 2013.
21.05.2013.

Dnevni red Zaključak Naučno-stručnog veća Univerziteta u Nišu  
4. SEDNICA u 2013.
11.06.2013.
Dnevni red O izboru po konkursu od 5.12.2012. 2. sednica u 2013.
3. sednica u 2013.

 

Datum poslednje izmene: 06.06.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024