Glavna strana
Prethodna

 

MASTER STUDIJE

ZDRAVSTVENE POLITIKE I MENADŽMENTA

Rukovodioci programa:

Prof. dr Marina Deljanin Ilić
marinadi@
open.telekom.rs

Prof. dr Milan Višnjić
visnic@medfak.ni.ac.rs

 
 

PLAN NASTAVE

 

Red. br.

Naziv predmeta

I  godina

UKUPNO

ESPB

T  P

T  P

T  P

 

1.

Zdravstveni sistemi 2+1+1   30+15+15=60 5

2.

Osnove zdravstvenog menadžmenta 2+1+1   30+15+15=60 5

3.

Upravljanje kadrovima u zdravstvenom sistemu 2+1+1   30+15+15=60 5

4.

Menadžment ukupnim kvalitetom 2+1+1   30+15+15=60 5

5.

Ekonomika zdravstva 2+1+1   30+15+15=60 5

6.

Finansijski menadžment u zdravstvu 2+1+1   30+15+15=60 5

7.

Zdravstveno zakonodavstvo i etika 2+1+1   30+15+15=60 5

8.

Izborni predmet 1   2+1+1 30+15+15=60 5

9.

Izborni predmet 2   2+1+1 30+15+15=60 5

10.

Izborni predmet 3   2+1+1 30+15+15=60 5
11. Diplomski rad       10

 

T

P

SIR

210

105

105

90

45

45

300

150

150

 

UKUPNO

420

180

600

60

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar.

ESPB za predmet

ESPB

1. 8.a Javnozdravstvena politika II 5 5
2. 8.b Strategijski menadžment II 5
3. 8.v Menadžment projektima II 5
4. 9.a Epidemiologija i statistika II 5 5
5. 9.b Medicina zasnovana na dokazima II 5
6. 9.v Racionalna farmakoterapija i upravljanje lekovima II 5
7. 10.a Menadžment medicinskim i zdravstvenim informacijama II 5 5
8. 10.b Procena zdravstvenih potreba II 5
9. 10.v Analiza troškova II 5
10. 11. Diplomski rad II 10 10

Ukupno ESPB

25

 

Datum poslednje izmene: 16.06.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024