SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE      SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE

    NA MEDICINSKOM FAKULTETU U NIŠU

 

ZA SVE VAŠE PRIMEDBE, PREDLOGE I SUGESTIJE
 e-mail:
sindikat@medfak.ni.ac.rs

 

Zdravstveno rekreativni odmor odluke IO SO, 2.20.2007.god.

  113 kB

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO I VIŠE OBRAZOVANJE,
Beograd, sep. 2005. g
317 KB

PRAVILA SINDIKALNE ORGANIZACIJE SINDIKATA OBRAZOVANJA MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

  111 KB

Savez sindikata Srbije

11000 BEOGRAD
Dečanska 14
tel/fax: 011/3233-229
e-mail:

miodrag.kamperelic@sindikat.rs

obrazovanje@sindkat.rs

Education International

 

Sindikat obrazovanja Srbije je registrovan 1991, godine kao Sindikat radnika obrazovanja nauke, kulture i umetnosti Srbije.

Godine 1997, zbog organizacionih promena, preimenovan je u Sindikat obrazovanja Srbije. Od tada, on okuplja zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, višim školama i fakultetima.

Sindikat obrazovanja je član Saveza sindikata Srbije, najstarije i najveće sindikalne centrale u zemlji, u koju je udruženo 25 granskih sindikata.

Punopravni je član Internacionale obrazovanja (Education international -EI), međunarodne sindikalne organizacije koja okuplja više od 25 miliona prosvetnih radnika širom sveta.

Sindikat obrazovanja je potpisnik važećih posebnih kolektivnih ugovora kojima su osigurana najvažnija prava naših članova (redovnost zarada, najniža cena rada, jubilarne nagrade, ...).

Radi pravog informisanja Sindikata obrazovanja  izdaje bilten "Sindikalno pero", a prisutan je i na Internetu, na svom sajtu www.sind-obr.org.rs. Redovno se organizuju konferencije za novinare i informiše javnost o svojim aktivnostima.

To je moderna interesna organizacija, demokratski organizovana, stručno i kadrovski snažna i orijentisana da svakodnevno uspešno štiti radno-pravni, ekonomski i socijalni status svojih članova.

Član Sindikata ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i zaštitu u stručnim službama Veća i povereništava Saveza sindikata Srbije.

Sinikat uspostavlja saradnju sa velikim trgovinskim firmama kako bi članstvu omogućio razne pogodnosti pri kupovini. Organizuje seminare, tribine i savetovanja na kojima obogaćuje znanje svog članstva i  jača sindikalnu svest na principima zajedništva i solidarnosti.

 

 

<<< nazad

 
Datum poslednje izmene: 18.02.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024