Glavna strana
Prethodna

 

SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE

FARMACEUTSKE MEDICINE

Rukovodioci programa:

Prof. dr Lana Mačukanović Golubović
doktorlanagolubovic@gmail.com

Prof. dr Dušanka Kitić
duska@medfak.ni.ac.rs

 
 

PLAN NASTAVE

 

Red. br.

Naziv predmeta

I  godina

UKUPNO

ESPB

T  P

T  P

T  P

 

ZAJEDNIČKI   I   SEMESTAR

1.

Metodologija naučno-istraživačkog rada

2+1

 

30+15=45

5

2.

Pisanje i prezentovanje naučnog rada

2+1

 

30+15=45

5

3.

Statistika u biomedicinskim naukama

2+1

 

30+15=45

5

4.

Etika u naučnom i kliničkom istraživanju

2+1

 

30+15=45

5

5.

Izborni predmet

2+2

 

30+30=60

6

MODUL  I -  KLINIČKA FARMACIJA

6.

Klinička farmacija

 

2+4

30+60=90

8

7.

Klinička toksikologija-akutna trovanja lekovima

 

2+4

30+60=90

8

8.

Laboratorijsko-dijagnostičke metode

 

2+4

30+60=90

8

9.

Izborni predmet

 

2+4

30+60=90

6

MODUL  II -  FITOTERAPIJA I DIJETETIKA

10.

Fitoterapija

 

2+4

30+60=90

8

11.

Ishrana i dijetetika

 

2+4

30+60=90

8

12.

Savremene metode u kontroli kvaliteta farmaceutskih proizvoda

 

2+4

30+60=90

8

13.

Izborni predmet

 

2+4

30+60=90

6

 
14.

Diplomski rad

     

4

 

T

P

150

90

120

240

 

 

UKUPNO

240

360

600

60

 

LISTA IZBORNIH PREDMETA

Red. br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar.

ESPB za predmet

ESPB

1.

5.a

Eksperimentalna i klinička istraživanja u biomedicinskim naukama

I

6

6

2.

5.b

Epidemiološka istraživanja u biomedicinskim naukama

I

6

3.

9.a

Predklinička ispitivanja lekova

II

6

6

4.

9.b

Specifičnosti farmakoterapije posebnih populacija pacijenata

II

6

5.

13.a

Voda u farmaciji

II

6

6

6.

13.b

Biohemija ishrane i fitoterapije

II

6

7.

14.

Diplomski rad

II

4

4

Ukupno ESPB

22

 

Datum poslednje izmene: 16.06.2011.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024