Glavna strana
Prethodna

 

STUDENT PRODEKAN

   

AKTUELNI STUDENT PRODEKAN

 MILAN PETKOVIĆ

   

Medicinski fakultet ima studenta prodekana kog bira Studentski parlament. Student prodekan bira se na period od jedne godine. On predstavlja studente, koordinira obrazovni i naučni rad i ostale aktivnosti studenata. Studеnt prоdеkаn učеstvuје u rаdu Nаstаvnо-nаučnоg vеćа i Sаvеtа i zаstupа intеrеsе studеnаtа u tim оrgаnimа.  Student prodekan sarađuje sa prodekanima i učestvuje u radu Kolegijuma, a za svoj rad on odgovara Studentskom parlamentu.

Proces sticanja znanja na Medicinskom fakultetu je obiman i komplikovan. Dobra komunikacija između studenata i uprave fakulteta je jedan od bitnijih preduslova za uspešno funkcionisanje ovog procesa. U ovome, jednu od najbitnijih uloga igra student prodekan.

To je osoba koja prati nastavni program i prisustvuje fakultetskim sastancima u vezi sa nastavom. Na više desetina katedri nekoliko stotina studenata svakodnevno se susreće sa raznim problemima. Jedna od prvih osoba kojoj se obraćaju za rešavanje ovih prepreka je upravo student prodekan. Tu su zahtevi za smanjenje uslova, pomeranje datuma ispita, pritužbe na tok nastave i način polaganja ispita itd. Onda sledi proces pregovaranja koji u velikom broju slučajeva prolazi na nivou dogovora. Naravno, sukobi interesa su nekada prisutni te je potrebno okrenuti se drugim oblicima rada. U saradnji sa Studentskim parlamentom organizuju se skupljanja peticija, kao i drugih vidova zalaganja za studentske interese.

Nepisano pravilo je da kandidat za studenta prodekana mora biti odličan student, istaknut u vannastavnim aktivnostima. On se bira svake godine većinom glasova na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta.  Nadamo se da će i na dalje postojati dobri studenti koji će imati želju za oblikovanjem fakulteta prema studentskim potrebama i nastaviti tradiciju učestvovanja studenata u organizaciji nastavnog procesa.

 

E MAIL: student prodekan

 

Datum poslednje izmene: 22.02.2013.god.

Sajt održava: Sunčica Stanković

© 2010 Medicinski fakultet.
Sva prava zadržana.

Optimizovano za rezoluciju 1280 x 1024